Maasland in het perspectief van de funeraire ontwikkeling in Nederland

Donderdag 25 januari 2018

Op donderdag 25 januari a.s. houdt drs. Leon Bok een lezing over ‘Maasland in het perspectief van de funeraire ontwikkeling in Nederland’.
De lezing vindt plaats in De Magneet, Huis te Veldelaan 16 te Maasland om 20.00 uur.
Maasland kent vanaf de middeleeuwen vier begraafplaatsen. Wellicht dat er voorafgaande aan het oude kerkhof nog een oudere begraafplaats is geweest maar vier kennen we in ieder geval en zijn ook nog tastbaar aanwezig. Hoe verhoudt Maasland zich ten opzichte van de funeraire ontwikkelingen in de rest van Nederland? Wat kunnen we nog laten zien van de oudste sporen van begraven in Maasland en waren er hier misschien ontwikkelingen die anders waren dan wat er in de omgeving gebeurde? Of zijn er gebeurtenissen geweest die speciaal op de begraafplaats hun sporen hebben nagelaten? Naast het schetsen van de ontwikkeling in Nederland en specifiek in Maasland zal ook ingegaan worden op de funeraire symboliek die op begraafplaatsen in Maasland gevonden wordt en de betekenis daarvan. Ook zal worden gekeken naar de verschillende materialen die gebruikt zijn voor de grafmonumenten en hun vormgeving. De toegang is gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,50.

 Drs. L.A.H. Bok (1965) studeerde Kunst en Kunstbeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was jarenlang werkzaam als funerair deskundige voor wat nu de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is. Vanaf 2008 heeft hij een zelfstandig adviesbureau dat zich bezig houdt met advisering omtrent behoud en instandhouding van historische begraafplaatsen. Leon Bok heeft tientallen artikelen gepubliceerd over Nederlandse begraafplaatsen in binnen- en buitenland.