‘De intercity van de Gouden Eeuw: de Delflandse trekvaart’

Woensdag 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart de jaarlijkse ledenvergadering gevolgd door een lezing

20.00 uur: Algemene Ledenvergadering.

Aansluitend houdt Lisanne van den Bulk een lezing over ‘‘De intercity van de Gouden Eeuw: de Delflandse trekvaart’.

In 1645 werd de trekvaartverbinding tussen Delft en Maassluis opgestart. Er was behoefte aan een snellere verbinding, zodat de verse vis uit Maassluis op tijd op de afslag in Delft zou aankomen. Een trekvaartverbinding hield in dat de schuiten niet langer afhankelijk waren van onvoorspelbare winden of mensenkracht, maar dat de schuiten nu op geregelde tijden vertrokken en door paarden langs de oevers van het water werden getrokken; een innovatie in die tijd. Helaas gold dit niet voor Maasland, want deze nieuwe snelle verbinding ging - tegen de wens van de bewoners in - juist om het dorp heen in plaats van erdoor. Uiteindelijk zag men ook in Vlaardingen de voordelen van zo’n trekvaartverbinding en in 1654 werd de stad aangesloten op het vaarnetwerk, waarmee de ‘Delflandse trekvaart’ zijn uiteindelijke traject verkreeg. Deze vaarverbinding heeft tot het einde van de negentiende eeuw bestaan, maar veranderde van intercity steeds meer in een boemeltreintje. Hoewel de hoogtijdagen van de trekvaart al meer dan 100 jaar voorbij zijn, zijn er nog steeds sporen van dit verleden terug te vinden in de omgeving.

De lezing gaat nader in op het ontstaan en het reilen en zeilen van de Delflandse trekvaart, waarbij de nadruk ligt op de verbinding van Vlaardingen naar Maassluis en Delft.

Van harte welkom in De Magneet, Huis te Veldelaan 16 te Maasland om 20.00 uur!

De toegang is gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,50

 Lisanne van den Bulk is werkzaam als adviseur cultuurhistorie bij de ver. Dorp, Stad en Land.