Het Groene Kruisgebouw te Maasland

Ruim 50 jaar stond het er, het Groene Kruisgebouw aan de Graaf Dirk II Laan nr. 2 in Maasland. Het geheel nieuwe gebouw met diverse disciplines op het gebied van gezondheidszorg is onlangs geopend.

Lees meer

Bouwlocatie ‘t Spreeuwenest in Maasland

Onder bovenstaande naam zijn onlangs de woningen die gerealiseerd gaan worden op de hoek Huis te Velde en Hildegaarde in verkoop gegaan. Een ambitieus project, want niet alleen woningen maar ook een aantal winkels! En dat in het prachtige dorp Maasland, waar het winkelbestand in de loop der jaren alleen maar is teruggelopen.

Lees meer

Het zomerhuis van de Commanderij in Maasland

In 2016 is het 775 jaar geleden dat de Commanderij van de Duitsche Orde zich in Maasland vestigde. Maasland zal dit feit herdenken door diverse activiteiten. Er zal een historisch jaarboek verschijnen geheel gewijd aan de Duitsche Orde en museum De Schilpen maakt een tentoonstelling.

Lees meer

Het verleden van de Maaslandse Dam

Maaslandsche Dam wordt genoemd op een kaart uit 1753, nabij Maasland, op de plaats waar de Westgaag, de Oostgaag en de Zuidgaag samenkomen. Deze dam werd ook wel Hinderdam genoemd, hij verhinderde een directe doorstroming van het water tussen de Westgaag en de Oostgaag.

Lees meer